Doç.Dr.Gülbahar SARAÇ

Kimdir?

Gülbahar Saraç 2007-2011 yılları arasında İnönü Üniversitesi dermatoloji anabilim dalında asistanlık yapmıştır. 2011 yılında ‘Psöriazis Hastalarında Periodontal Bulgular Ve PASİ Skoru İle İlişkisi’ isimli uzmanlık tezini hazırlamış olup girdiği uzmanlık sınavını başarılı bir şekilde geçmiştir.

Devlet yükümlülüğünü, Malatya Devlet Hastanesinde yapmıştır.2011-2016 yılları arasında dermatoloji uzmanı olarak görev yapmıştır. 2016 yılında İnönü Üniversitesine öğretim üyesi olarak atanmıştır. Bu süreçte bir çok akademik çalışma yürütmüştür.

Özellikle akne, Roza( gül hastalığı), yara izleri, vitiligo (ala hastalığı), yara iyileşmesi, kırmızı yüz, doğumsal benlerin lazerle tedavisi, dolgu uygulamaları, ip uygulamaları, akne skarlarının lazerle tedavisi, sedef hastalığı, ürtiker (kurdeşen hastalığı), deri gençleştirme, demodeks tedavisi, liken planus, melazma tedavisi (leke) ile ilgili çok sayıda bilimsel makale yayınlamıştır. Dr. Suat Sezer, Dr. İrem Mantar ve Dr. Yağmur Polat’ın uzmanlık tezlerinde danışman olarak görev almıştır.

Ayrıca lisans ve uzmanlık öğrencilerine çok sayıda akademik ders vermiştir. Dr. Saraç 2020 yılında doçentlik sınavını başarıyla geçmiş ve Doçent Doktor ünvanını almıştır. 2021 yılında kendi kliniğini kurarak burada hastalarına hizmet vermektedir. Op.Dr. Mehmet Saraç ile evli olup, 3 çocuk annesidir.

ESERLER

 1. Uluslararas hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
  1. SARAÇ GÜLBAHAR,KAPICIO LU YELDA,  ENER SERP L,MANTAR REM,YOLO  LU SA  M,DÜNDAR  C HAT,TÜRKO LU MURAT,ERK N PEKMEZC (2019). Effectiveness of topicalNigella sativafor vitiligo treatment. Dermatologic Therapy., 32(4), 1-4., Doi: 10.1111/dth.12949,

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

  1. SARAÇ GÜLBAHAR, ÇANKAYA CEM, ÖZCAN KÜBRA NUR,CENK HÜLYA,KAPICIO LU YELDA (2019). Increased frequency of Demodex blepharitis in rosacea and facial demodicosis patients. J Cosmet Dermatol., 1-6., Doi: 10.1111, (Kontrol No: 5285837)
  2. KAPICIO LU YELDA,SARAÇ GÜLBAHAR,CENK HÜLYA (2019). Treatment of erythematotelangiectatic rosacea, facial erythema, and facial telangiectasia with a 577-nm pro- yellow laser: a case series.. Lasers Med Sci, 21(1), 93-98., Doi: 10.1007/s10103-018-2606-6, (Kontrol No: 4694382)
  3. KAPICIOĞLU YELDA,GÜL MEHMET,SARAÇ GÜLBAHAR,YİĞİTCAN BİRGÜL,GÖZÜKARA BAĞ HARİKA GÖZDE (2019). Comparison of Antiaging Effects on Rat Skin of Cog Thread and Poly-L-Lactic Acid Thread. Dermatologic Surgery, 45(3), 438-445., Doi: 10.1097/DSS.0000000000001717, (Kontrol No: 4843121)
  4. SARAÇ GÜLBAHAR (2019). A comparison of the efficacy and tolerability of topical agentsused in facial Demodex treatment. Journal of Cosmetic Dermatology, 1-4., Doi: 10.1111, (Kontrol No: 5231557)
  5. SARAÇ GÜLBAHAR,KAPICIO LU YELDA (2019). Efficacy of 577-nm Pro-Yellow laser in port winestain treatment. Dermatologic Therapy., 1-6., Doi: 10.1111, (Kontrol No: 5231642)
  6. KAYHAN TET K BURCU,SARAÇ GÜLBAHAR, ENER SERP L,KALEM HÜLYA,KILIÇ EVR M (2018). Evaluat on Of Sunbath ng And Protect on Awareness Accord ng To The Soc o Demograph c Character st cs Of Ind v duals Aged Above 65 Years. Turkish Journal of Geriatrics, 21(3), 365-373., Doi: 10.31086/tjgeri.2018344051, (Kontrol No: 4700421)
  7. SARAÇ GÜLBAHAR,ALTUNI IK N HAL, ENER SERP L,HAKVERD GÜLDEN (2019). Evaluation of changes in neutrophil-lymphocyte ratio andplatelet-lymphocyte ratio in patients with vitiligo. Annals of Medical Research, 25(4), 719-722., Doi: 10.5455, (Kontrol No: 5226492)
  8. YA AR DERYA, ENER SERP L,SARAÇ GÜLBAHAR (2019). Comparison of platelet markers with c- reactive protein levels and disease severity at patientswith acute and chronic urticaria. Online Türk Sa l k Bilimleri Dergisi 2, 4(1), 57-67., Doi: 10.26453/otjhs.458544, (Kontrol No: 5210988)

 

  1. SARAÇ GÜLBAHAR,KOCA TUBA TÜLAY, ENER SERP L,HAKVERD GÜLDEN (2018). Effect of 6- month isotretinoin treatmenton 25-hydroxyvitamin D levels in patientswith acne vulgaris. Journal Of Clinical Medicine Of Kazakhstan, 1(47), 25-28., Doi: 10.23950/1812-2892, (Kontrol No: 5228599)
  2.   ENER SERP L,KARAMAN ÜLKÜ,HAKVERD GÜLDEN,SARAÇ GÜLBAHAR,KAYHAN TET K BURCU (2017). Kahramanmara Sütçü mam Üniversitesi DermatolojiKlini ine Kutanöz Leishmaniasis Tan s ile Kabul EdilenHastalar n De erlendirilmesi. Konuralp Medical Journal, 9(3), 274-277., Doi: 10.18521/ktd.288157, (Kontrol No: 4844987)
  3. SARAÇ GÜLBAHAR,KOCA TUBA TÜLAY (2018). The importance of vitamin-D in androgenicalopecia and telogen effluvium. Journal Of Clinical Medicine Of Kazakhstan, 4(50), 26-29., Doi: 10.23950/1812-2892, (Kontrol No: 5229670)
  4. SARAÇ GÜLBAHAR,KOCA TUBA TÜLAY,BAGLAN TOLGA (2016). A brief summary of clinical types of psoriasis. North Clin stanbul, 3(1), 79-82., Doi: 10.14744/nci.2016.16023, (Kontrol No: 3158070)
  5. KOCA TUBA TÜLAY,BAGLAN TOLGA,SARAÇ GÜLBAHAR (2016). Herpes zoster case presenting with pain and a burn ng sensation at the left hip. European journal of pharmaceutical and medical research, 3(2), 87-89., (Kontrol No: 3159647)
  6.   ENER SERP L,ALTUNI IK N HAL,SARAÇ GÜLBAHAR (2017). Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma initially clinically considered tobe pyoderma gangrenosum. Medicine Science, 6(4), 771-773., Doi: 10.5455, (Kontrol No: 4852845)
  7. TECELL O LU MEHMET,KAMI LI ÖZDEN,ACAR CEREN,MERGEN HAT CE,SÖZEN MUSTAFA MERT,KARADUMAN TU ÇE,SARAÇ GÜLBAHAR,ERBAY MEHMET FAT H (2019). Lipoid proteinosis and epilepsy: Molecular analysis. Annals of Medical research, 26(4), 744-747., Doi: 10.5455, (Kontrol No: 5210953)
  8.   ENER SERP L,SARAÇ GÜLBAHAR,ALTUNI IK N HAL,BAYINDIR YA AR (2016). Delayed diagnosis of bullous pyoderma gangrenosum with acute myelogenous leukemia. Nigerian Journal of Clinical Practice, 19(6), 837-839., Doi: 10.4103/1119-3077.187327, (Kontrol No: 3157820)

 

  1. CENK HÜLYA,SARAÇ GÜLBAHAR, AH N NURHAN (2018). Bir milia en plak olgusu. Çukurova med. journal, 43(4), 1052-1053., Doi: 10.17826/cumj.378604, (Kontrol No: 4700011)

 

 1. Uluslararas hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
  1. KOCA TUBA TÜLAY,BA LAN TOLGA,DEM R ÜLKÜ,SARAÇ GÜLBAHAR,BOZ AHMET U UR (2016). Current approach to osteogenesis imperfecta case studies of a mother and son with osteogenesis imperfecta. European Journal of pharmaceutical and medical research, 3(2), 36-39., (Kontrol No: 3158723)
  2. SARAÇ GÜLBAHAR,KAPICIO LU YELDA, ENER SERP L,CENK HÜLYA,AKATLI AY ENUR (2018). Management of complications of vitamin E injections into the face. Dermatol Therapy, 31(5), 12621-12621., Doi: 10.1111/dth.12621, (Kontrol No: 4694243)
  3. POLAT AY EGÜL, ENER SERP L, AH N NURHAN,SARAÇ GÜLBAHAR (2017). A case of confluent and reticular papillomatosis responding to systemic isotretinoin treatment. Medicine Science, 6(2), 367-368., Doi: 10.5455, (Kontrol No: 4852916)
  4. SARAÇ GÜLBAHAR,KAPICIO LU YELDA,ÇAYLI SEDEN,ALTA ABUBEK R,YOLO LU SA M (2017). Is the periodontal status a risk factor for the development of psoriasis?. Nigerian Journal of Clinical Practice, 20(3), 91-100., Doi: 10.4103/1119-3077.204371, (Kontrol No: 4842959)
  5. SEZG N SEVG ,SARAÇ GÜLBAHAR,TÜRKÖZ YUSUF, ENOL MUSTAFA (2015). Hemostatik ajan Ankaferd’xxin yara iyile mesinderol alan büyüme faktörleri vehidroksiprolin üzerine etkisi. Ast m Allerji mmünoloji Dergisi, 13(1), 26-32., Doi: 10.5578/aai.8938, (Kontrol No: 4855067)

 

  1. TURAN NERG Z,KAPICIOĞLU YELDA,SARAÇ GÜLBAHAR (2017). The Effect of Skin Sebum, pH, and Moisture on Demodex Infestation in Acne Vulgaris and Rosacea Patients. Türkiye parazitoloji dergisi, 41(3), 143-147., Doi: 10.5152/tpd.2017.5068, (Kontrol No: 3959748)
 1. Uluslararası bilimsel toplant larda sunulan ve bildiri kitaplar nda (proceedings) bas lan bildiriler :
  1. SARAÇ GÜLBAHAR (2018). Necrobiosis Lipoidica: Case Report. 3. International Congress of Turkish Neuroendocrinology Society, (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 4508952)
  2. KAYHAN TET K BURCU,SARAÇ GÜLBAHAR (2018). Geç Tan Konulan Atopik Dermatit Olgusu. 7. Uluslararas Trakya Aile Hekimli i Kongresi, (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 4204792)
  3. KAYHAN TET K BURCU,SARAÇ GÜLBAHAR (2018). Turgut Özal T p Merkezi Hastanesinin Bir Y ll k Atopik Dermatit Olgular n n De erlendirilmesi. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, (Özet bildiri), (Kontrol No: 5225009)
  4. ALTUNI IK N HAL, ENER SERP L,SARAÇ GÜLBAHAR,KAYHAN TET K BURCU,HAKVERD GÜLDEN (2019). Nekrotizan Fasiiti Taklit Eden Piyoderma Gangrenozum Olgusu. 4. Uluslararas Sa l k Bilimleri ve Aile Hekimli i Kongresi, (Tam metin bildiri), (Kontrol No: 5225027)
  5. SARAÇ GÜLBAHAR,KAYHAN TET K BURCU, ENER SERP L,KAPICIO LU YELDA (2017). Ergenlerde Güne Bilinci ve Kozmetik Ürün Kullan m S kl n n Belirlenmesi. 6. KAHEKON, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4740544)
  6. KAYHAN TET K BURCU,SARAÇ GÜLBAHAR (2018). Geç tan konulan Atopik dermatit olgusu. 7th nternational TrakyaFamily Medicine Congress, (Özet bildiri), (Kontrol No: 5375093)
  7. SARAÇ GÜLBAHAR,MANTAR REM,YILDIRIM SMA L OKAN,KAPICIO LU YELDA (2019). Cry ng Leg After Sk n B opsy. 4 th Indercos, (Özet bildiri), (Kontrol No: 5196427)
  8. KAPICIO LU YELDA,SARAÇ GÜLBAHAR,CENK HÜLYA (2017). Treatment Of Erythematotelang ectat c Rosacea, Fac al Erythema And Fac altelang ectas as W th 577-Nm Copper Brom de Laser: A Case Ser es. EADV 2017, (Özet bildiri), (Kontrol No: 3963078)
  9. MANTAR REM,SARAÇ GÜLBAHAR, ENER SERP L,CENK HÜLYA,ALAN SAADET (2019). Zoster form Granulomatous Rosacea. 4 th Indercos, (Özet bildiri), (Kontrol No: 5196466)
  10. KAPICIO LU YELDA,GÜL MEHMET,SARAÇ GÜLBAHAR,Y TCAN B RGÜL,GÖZÜKARA BA HAR KA GÖZDE (2017). Compar son Of Ant ag ng Effects Of Cog And Poly L-Lact c Ac d (Plla) Threadson The Sk n Of Rats. eadv 2017, (Özet bildiri), (Kontrol No: 3963355)
  11. SARAÇ GÜLBAHAR,KAPICIO LU YELDA, ENER SERP L,CENK HÜLYA (2017). Treatment of a severe inflammatory reaction developing after self-injection of vitamin E into facial region: A case report with a review of literatüre. eadv 2017, (Özet bildiri), (Kontrol No: 3963233)

 

  1. SARAÇ GÜLBAHAR, ENER SERP L,KAPICIO  LU YELDA,MANTAR REM,YOLO  LU SA  M,DÜNDAR  C HAT,MURAT TÜRKO LU,PEKMEZC ERK N (2019). Effect veness Of Top cal N gella Sat va For V t l go Treatment. 4 th Indercos, (Özet bildiri), (Kontrol No: 5196499)
 1. Yaz lan ulusal/uluslararas kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C2. Yaz lan ulusal/uluslararas kitaplardaki bölümler:

Mezoterapi, PRP ve Kök Hücre Uygulamalar , Bölüm ad :(Mezoterapinin Etki Mekanizmas ve Uygulama Amaçlar ) (2018)., SARAÇ GÜLBAHAR,KAPICIO LU YELDA, Kongre Kitabevi, Editör:Berna anl , Burcu Yamangöktürk Solak, Bas m say s :1, Sayfa Say s 59, ISBN:978-605- 8114-51-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 4700674)

Hekimlikte Fizik Muayene Rehberi, Bölüm ad :(Dermatoloji) (2018)., SARAÇ GÜLBAHAR, nönü üniversitesi yay nevi, Editör:Burcu Kayhan Tetik, Cengiz Yak nc , Bas m say s :1, Sayfa Say s 127, ISBN:978-975-8573-41-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 4693281)

Hekimlikte Temel uygulamalar rehberi, Bölüm ad :(Dermatoloji) (2018)., SARAÇ GÜLBAHAR, nönü üniversitesi yay nevi, Editör:Erdem Topal, Cengiz Yak nc , Bas m say s :1, Sayfa Say s 213, ISBN:978-975-8573-42-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 4693157)

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
  1. ALTUNI IK N HAL, ENER SERP L,SARAÇ GÜLBAHAR (2015). Oral tutulumu olan ve olmayan liken planus hastalar ndadental seri yama testi sonuçlar n n kar la t r lmas . Turkderm, 49(1), 2-6., Doi: 10.4274/turkderm.23434, (Kontrol No: 4843362)
  2. SARAÇ GÜLBAHAR,MANTAR REM, ENER SERP L,CENK HÜLYA,KAPICIO LU YELDA (2018). Assessment of change in neutrophil-lymphocyte ratio,platelet-lymphocyteratio in patients with acute andchronic urticaria . Annals of Medical Research, 25(4), 719-722., Doi: 10.5455/annalsmedres.2018.07.132, (Kontrol No: 4699841)
  3. SEZG N ÖZBAYSAR SEVG ,SARAÇ GÜLBAHAR, AMDANCI EM NE, ENOL MUSTAFA (2015). Hemostatik ajan Ankaferd’in yara iyile mesi üzerine etkileri. Türkderm, 49(3), 218-221., (Kontrol No: 4843288)
  4. SARAÇ GÜLBAHAR,KAPICIO LU YELDA (2014). Vitiligolu Hastalarda Dar-Bant Uvb Ve Puva Tedavi Yöntemlerinin kar la t r lmas . nönü Üniversitesi Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 4(3), 1-6., (Kontrol No: 4854123)
  5. SARAÇ GÜLBAHAR,KAYHAN TET K BURCU, ENER SERP L,MANTAR REM,KAPICIO LU YELDA (2018). Determination of sunscreen and cosmetic product useawareness in adolescents. Annals of Medical Research, 26(2), 236-239., Doi: 10.5455, (Kontrol No: 5236364)
  6. SARAÇ GÜLBAHAR,KAPICIO LU YELDA (2017). Ya lanan yüz: Kutanöz, yumu ak doku, Kas ve iskelet de i iklikleri. Türkiye klinikleri özel say s , 10(3), 165-172., (Kontrol No: 3960394)
  7. POLAT AY EGÜL,SARAÇ GÜLBAHAR (2017). Foto Da l m Gösteren Yayg n GranülomaAnnülare Olgusu. Türk Dermatoloji Dergisi, 11(4), 189-191., Doi: 10.4274/tdd.2057, (Kontrol No: 3985156)

 

  1. DEM RDA HAT CE GAMZE,SARAÇ GÜLBAHAR,KAPICIO LU YELDA (2015). Acneiform Eruption Caused By Varenicline Tartrate: A Case Report. J Turk Acad Dermatol, 9(3), 1-3., Doi: 10.6003/jtad.1593c2, (Kontrol No: 4855206)
  2. SARAÇ GÜLBAHAR,KAPICIO LU YELDA (2015). Psoriasisin Etyopatogenez. Dermatoz Dergisi, 6(1), 1-4., Doi: 15061d2, (Kontrol No: 4855172)
  3. KOCA TUBA TÜLAY,SARAÇ GÜLBAHAR (2014). The case of psoriatic arthritis developed periorbitalinfection following adalimumab therapy. Gaziantep Med J, 20(4), 323-327., (Kontrol No: 4854981)
  4. SARAÇ GÜLBAHAR,KOCA TUBA TÜLAY,DEM RDA HAT CE GAMZE (2015). Psöriazisin Yönetiminde Tedavi Seçenekleri. Ar iv Kaynak Tarama Dergisi, 24(3), 339-347., (Kontrol No: 4860866)

 

  1. TET K BORA,O UZO LU AL SERDAR,KAYHAN TET K BURCU,SARAÇ GÜLBAHAR (2017). Fenitoin Kullan m Sonras Geli en DRESS Sendromu: Olgu Sunumu. Ankara Med. J, 4(17), 308-313., Doi:

: 10.17098/amj.339338, (Kontrol No: 5302952)

  1. CENK HÜLYA,SARAÇ GÜLBAHAR,KAPICIO LU YELDA (2019). A Case with a Delayed Diagnosis ofExtrafacial Rosacea. Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology, 29(1), 45-48., Doi: DOI: 10.5336, (Kontrol No: 5197961)

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
  1. SARAÇ GÜLBAHAR,MANTAR REM (2019). Behçet Hastalarımızda kullandımız sistemik tedavi ajanlar . 2. nönü ç Hastal klar Kongresi, (Kontrol No: 5210527)
  2. SARAÇ GÜLBAHAR (2018). Behçet Hastal Ar ivimizde Gastrointestinal ikayet Vegastrointestinal Tutulum Oranlar : Retrospektif Çal ma. 2. Ulusal Gastrointestinal Ara t rma Kongresi, (Kontrol No: 4508923)
  3. SARAÇ GÜLBAHAR (2018). Saç Uyar c lar: Topikaller ve Dü ük seviyeli Lazer. 7. Ulusal Dermatolojik Cerrahi günleri, (Kontrol No: 4510447)
  4. SARAÇ GÜLBAHAR (2018). Extramedüller Plazmositom. 1. nönü ç Hastal klar Kongresi, (Kontrol No: 4508972)

 

  1. SARAÇ GÜLBAHAR,MANTAR REM (2018). Abdominal Cerrahi Sonras Geli en Pyoderma Gangrenozum Olgusu. 1. Gastrointestinal Ara t rma Kongresi, (Kontrol No: 4506720)
  2. ÖZCAN KÜBRA NUR,SARAÇ GÜLBAHAR,CENK HÜLYA,ALAN SAADET,KAPICIO LU YELDA (2017). Serviks Skuamöz Karsinomunda Uzak Metastaz Olarak Karsinoma Erizipeloides: Olgu Sunumu. 23. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, (Kontrol No: 4740342)
  3. POLAT AY EGÜL,SARAÇ GÜLBAHAR (2014). Fotosensitif Da l m Gösteren Yayg n Granüloma Annülare Olgusu. 9. Ege Dermatoloji Günleri, (Kontrol No: 4744988)
  4. ALTUNI IK N HAL,SEZG N SEVG ,SARAÇ GÜLBAHAR,DEM RDA HAT CE GAMZE, ENOL MUSTAFA (2010). Darier Hastal nda Fatal Herpes Simpleks Enfeksiyonu. 23. Ulusal Dermatoloji Kongresi, (Kontrol No: 4752599)
  5. SARAÇ GÜLBAHAR,KAPICIO LU YELDA,ÇAYLI SEDEN,YOLO LU SA M (2011). Psöriazis Hastalar nda Periodontal Durum ve Periodontal Bulgular n Pasi Skoru ile li kisi. XX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, (Kontrol No: 4512851)
  6.   ENOL MUSTAFA,SARAÇ GÜLBAHAR,AYDIN NASUH ENG N (2009). Multifokal Skrofuloderma: Vaka Sunumu. 19. Lüfü Tat Sempozyumu, (Kontrol No: 4752408)
  7. KAPICIO LU YELDA,DEM RDA HAT CE GAMZE,SARAÇ GÜLBAHAR,ALTUNI IK N HAL,SEZG N SEVG ,YOLO LU SA M (2010). Kronik Ürtikerin Periodontal Bulgularla li kisi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, (Kontrol No: 4752543)
  8. SARAÇ GÜLBAHAR,BAYRAM GAMZE,ALTUNI IK N HAL, ENOL MUSTAFA (2010). Maksiller Dermatomu Tutan Ramsay-Hunt Sendromlu Bir Olgu. 23. Ulusal Dermatoloji Kongresi, (Kontrol No: 4753549)
  9. SARAÇ GÜLBAHAR,ALTUNI IK N HAL, ENER SERP L,HAKVERD GÜLDEN (2019). Vitiligolu hastalarda nötrofil-lenfosit oran ve platelet-lenfosit oran ndaki de i?imi de erlendirme. 2. ç Hastal klar Kongresi, (Kontrol No: 5210579)
  10. TURAN NERG Z,KAPICIO LU YELDA,SARAÇ GÜLBAHAR (2016). Akne vulgaris ve Rozasea hastalar ndaki deri sebum, pH ve nem de erlerinin Demodex enfestasyonuna etkisi. 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, (Kontrol No: 4512830)
  11. KOCA TUBA TÜLAY,SARAÇ GÜLBAHAR,ALTAY ZUHAL (2014). The Case of Psoriatic Arthritis Developed Periorbital Infection Following Adalimumab Therapy. Sivas Romatoloji Günleri, (Kontrol No: 4752237)
  12. KOCA TUBA TÜLAY,KÜÇÜK ADEM,SARAÇ GÜLBAHAR (2015). Geç Tan Konmu Psöriatik Artrit Olgusu. 11. Türk Romatoloji Sempozyumu, (Kontrol No: 4752315)
  13. KAYHAN TET K BURCU,SARAÇ GÜLBAHAR,KILIÇ EVR M,KALEM HÜLYA (2017). 65 Ya Üstü Bireylerde Güne Bilinci ve Güne Koruyucu Kullan m S kl n n De erlendirilmesi. 16. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi, (Kontrol No: 5382732)
  14. ALTUNI IK N HAL, ENER SERP L,SARAÇ GÜLBAHAR (2014). Tan s Gecikmi Akut Myeloid Lösemili Büllöz Pyoderma Gangrenozum Olgusu. 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi, (Kontrol No: 4752504)

 

  1. SARAÇ GÜLBAHAR,MANTAR REM, ENER SERP L,CENK HÜLYA,AKATLI AY E NUR,KAPICIO LU YELDA (2017). munsupresif Çocuk Hastada Major Aft Taklit Eden Aktinomiçes Olgusu. 23. Prof. Dr. A Lüftü Tat Sempozyumu, (Kontrol No: 4740486)
  2. KOCA TUBA TÜLAY,SARAÇ GÜLBAHAR,KÜÇÜK ADEM,BA LAN TOLGA (2015). Atipik Yerle imli Eritema Nodozum le Ortaya Ç kan Ankilozan Spondilit Tan s Koydu umuz 62 Ya nda Kad n Olgu.

11. Türk Romatoloji Sempozyumu, (Kontrol No: 4752286)

  1. SARAÇ GÜLBAHAR,KAYA KISMET,GÖKALP H LAL,DEM RDA HAT CE GAMZE (2013). Bier Spots: Olgu Sunumu. 21. Lütfü Tat Sempozyumu, (Kontrol No: 4752354)
  2. SARAÇ GÜLBAHAR,ÖZCAN KÜBRA NUR,CENK HÜLYA, ENER SERP L,KARADA NE E,KAPICIO LU YELDA (2017). nguinal Bölgede Akut Geli en Ülser: CD30 T hücreli Lenfoma Olgu Sunumu. 23. Prof .Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, (Kontrol No: 4740256)
  3. KAPICIO LU YELDA,ÖZCAN KÜBRA NUR,SARAÇ GÜLBAHAR, ENER SERP L (2017). Peniste Herpes Taklitçisi Piyoderma Gangrenosum:Olgu Sunumu. 23. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, (Kontrol No: 4740413)
  4. SARAÇ GÜLBAHAR (2014). Kutanöz Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu. 9. Ege Dermatoloji Günleri, (Kontrol No: 4745030)
  5. KAPICIO LU YELDA,SARAÇ GÜLBAHAR,ÖZCAN KÜBRA NUR,POLAT YA MUR (2017). iddetli Papülopüstüler Rozaseyi Taklit Eden Primer Demodikozis Olgusu: Medikal ve Lazer ile Kombine Tedavisi. 23. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, (Kontrol No: 4740724)

 

H. Projeler :

 

H.1

 

COG ve PLLA iplerinin sıçan derisinde oluşturduğu antiaging etkinin karşılaştırılmas , Yükseköğretim Kurumlar tarafından destekli bilimsel ara t rma projesi, Yürütücü:KAPICIOĞLU

 

YELDA,Araştırmacı :SARAÇ GÜLBAHAR,Araştırmacı:Y       TCAN B RGÜL,Araştırmacı:GÜL MEHMET, , 09/02/2016 – 16/08/2017

I. Ödüller:

I.1       26. Ulusal Dermatoloji Kongresi ’en iyi poster araştırma 3. ödülü, Türk Dermatoloji Derneği, 2016