Koterizasyon (Yara Yakma)

Kotersizasyon, vücutta bulunan yaralı hücrelerin ısı enerjisiyle yakılarak tedavi edilmesidir. Özellikle kronik rahim ağzı yarası tedavisinde uygulanmakta olan en etkili yöntemdir. Uygulama esnasında kaleme benzeyen probun ucundan elektrik akımı geçmekte ve bu sayede ısı elde edilmektedir. Elde edilen ısı ile yara bölgesi yakılmakta ve hara hücrelerinin ölmesi sağlanmaktadır. Yara yakma işlemi yapılırken lokal ya da genel anestezi uygulanmamaktadır, çünkü uygulama acı ve yanma hissettirmemektedir. İyi huylu oluşumların, et benlerinin tedavisinde sıklıkla kullanılan bir yöntemden sonra iz kalmamaktadır.  Yüz bölgesinde koterizasyon bazen spider nevüs adı verilen damarsal oluşumların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Koterizasyon (Yara Yakma) Kimlere Uygulanır?

Rahim ağzı yaralarında yakma tedavisi uygulanmadan önce hasta muayene edilmeli ve PAP Smear testi yapılmalıdır. Bu testin gelecek sonucuna göre, sonucun olumlu olması durumunda yakma ile tedavi uygulanabilmektedir. Smear testi sonucunun negatif olması durumunda ise rahim ağzı yara yakma tedavisi uygulanamamaktadır. Rahim ağzı yarası olan hastalara hekimin muayenesi ve smear testi sonucuna göre yara yakma tedavisi uygulanabilmektedir.

Yakma Tedavisi Nasıl Uygulanır?

 • Rahim ağzı yaralarında yakma tedavisi uygulanırken, anesteziye ihtiyaç duyulmamaktadır. Rahim ağzında sinir dokuları olmaması sebebiyle hastalar tedavi sırasında acı ve ağrı hissetmezler.
 • Yakma işlemi için hastanın rahim ağzının genişletilmesi gerekmektedir, bu işlem içinde spekulum dediğimiz tıbbi bir alet kullanılmaktadır. Bu sayede rahim ağzı net bir şekilde görülebilmektedir.
 • Yakma işlemi için hazır hale getirilen rahim ağzı, burada bulunan yaraların yakılması amacıyla koter dediğimiz bir cihazla küçük hareketlerle rahim ağzında meydana gelen kanamaları ve hasarlı dokuları vücuttun uzaklaştırmaya yaramaktadır.
 • Tüm bu işlemlerin ardından elektrokoter cihazı ile yaralar yakılmaktadır. Bu cihaz yüksek frekansa sahiptir ve radyo frekans üretmektedir. Yüksek ısı yayan elektrokoter ile doku hücrelerindeki sıvıların buharlaşarak yok olmasını sağlamaktadır. Böylece yakma işlemi tamamlanarak rahim ağzı yaraları temizlenmektedir.
 • Tedavi tamamlandıktan sonra hastadan spekulum çıkartılarak hastanın ayağa kalkması sağlanmaktadır. İşlemin hemen sonrasında hasta günlük yaşamına dönebilmekte ve acı, ağrı hissetmemektedir. Bu sebeple yara yakma tedavisi günlük yaşamı etkilemeyen etkili ve ideal bir yöntemdir.
 • Yakma işleminden sonra ilk haftalarda hastalarda akıntı gözlemlenebilmektedir. Bu akıntı kanlı, pembe ya da beyaz olabilir, 2 hafta gibi bir süre sonunda bu şikayetler azalarak tamamen ortadan kaybolmaktadır. Yaklaşık olarak 1-2 ay içerisinde rahim ağzı tamamen iyileşmekte ve yaralar tamamen geçmektedir.

Koterizasyon (Yara Yakma) Tedavisi Sonrası Süreç

Rahim ağzındaki yaralara uygulanan yakma tedavisi sonrasında hastalarda 10-15 günlük süreçte kanlı ve sıvı akıntılar görülebilmektedir. Bu sebeple uygulama sonrasında hastaların hijyenik ped kullanması önerilmektedir.

 • Rahim ağrı yara yakma tedavisin sonrasında ilk 1 ay cinsel ilişki önerilmemektedir. 1 aylık süre sonunda da doktor kontrolüne başvurularak onay alınması gerekmektedir.
 • Tedavi sonrasında kesinlikle tampon kullanılmamalıdır.
 • Genital temizliğe özen gösterilmeli ve doktorun önerdiği talimatlar yerine getirilerek, ilaç ve kremler düzenli olarak kullanılmalıdır.
 • Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için yiyecek ve içeceklere dikkat ederek düzenli ve sağlıklı beslenilmelidir.
 • İşlem yüz bölgesine uygulandıyda bu alanın mutlaka güneşten korunması önerilir.

Diğer Tedaviler